TERBARU !

Rabu, 14 Oktober 2015

T A U H I D


Oleh : 
Al ustadz Muhammad Wildan.Lc

MAKNA , KEDUDUKAN , DAN KEUTAMANNYA 
Sesungguhnya tauhid merupakan ilmu yang paling mulia dan paling wajib dipelajari , sebab ia berhubungan dengan ilmu tentang Allah Ta’ala , nama-nama Nya , sifat-sifat Nya, dan hak-hak Nya yang wajib ditunaikan para hamba Nya . Oleh karena itu , kami mengangkat tema ini pada edisi perdana buletin ini. Adapun aspek-aspek yang akan dijelaskan di sini adalah makna tauhid , kedudukannya , dan keutamaannya.

A.MAKNA TAUHID
Tauhid secara etimologi ialah : “ mengesakan “ . Dan tauhid secara terminology adalah mengesakan Allah dalam peribadatan atau mengesakan Allah dalam hal-hal yang  khusus diperuntukkan kepada Nya yaitu dalam Rububiyyah , Uluhiyyah , dan nama-nama serta sifat-sifat Nya.

B.KEDUDUKAN TAUHID
Tauhid –di dalam ajaran islam- memiliki kedudukan yang agung dan penting . Dan hal tersebut tercermin dalam poin-poin berikut ini :
Tauhid merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia . Allah Ta’ala berfirman :

و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون
Artinya : “ dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada ku “
(Qs.Adz-dzariyaat :56)
Asy syaikh Sholeh Al-Fauzan mengatakan : “ dan mengesakan Allah dalam peribadatan merupakan tauhid.”
Tauhid merupakan misi utama dakwah para Rasul dan tugas mereka . Allah Ta’ala berfirman :

و لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت
Artinya : “ dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap tiap ummat (untuk menyerukan ) : “ beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah thaghut “ 
(Qs.An-nahl : 36)
Tauhid merupakan hak Allah yang wajib ditunaikan para hamba kepada Nya 
عن معاذ ابن حبل رضي الله عنه قال : كنت رديف النبي صلى الله عليه و سلم على حمار فقال لي : يا معاذ أ تدري ما حق الله على العباد و ما حق العباد على الله ؟ قلت : الله و رسوله أعلم قال : حق الله على العباد أن يعبدواه ولا يشركوا به شيئا و حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت : يا رسول الله أفلآ أبشر الناس ؟ قال : لا فيتكلوا ( رواه مسلم )
Artinya : “ dari Muadz bin Jabal ia berkata : aku berboncengan dengan nabi di atas seekor keledai , lalu beliau berkata kepadaku : “ wahai Muadz  , tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan para hamba , dan apa hak para hamba yang pasti Allah berikan kepada mereka ?” aku menjawab : Allah dan Rasul Nya lebih mengetahui . beliau menjawab : ” hak Allah yang wajib ditunaikan para hamba ialah beribadah kepada Nya dan tidak mempersekutukan suatu apapun dengan Nya , dan hak para hamba yang pasti Allah berikan kepada mereka ialah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Nya .” aku berkata : wahai Rasulullah , tidakkah aku sampaikan kabar gembira kepada manusia ? beliau menjawab :” jangan engkau beritahukan hal tersebut kepada mereka , sebab mereka akan bersandar padanya “ (HR.Bukhari dan Muslim)
Tauhid merupakan perkara pertama yang disampaikan kepada manusia ketika mendakwahi mereka .
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لمل بعث معاذ إلى اليمن قال له : إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله و في رواية : إلى أن يوحدوا الله (رواه البخاري و مسلم)
Artinya : “ dari Ibnu Abbas bahwa ketika rasulullah mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman , beliau bersabda kepadanya : “ sesungguhnya engkau mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab , maka hendaklah perkara pertama yang engkau ajak mereka adalah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah “ dalam sebuah riwayat disebtutkan : “ hingga mereka mentauhidkan Allah “
(HR.Bukhari dan Muslim)


C.KEUTAMAAN TAUHID

Tauhid memiliki keutamaan yang besar dan agung sebagaimana disebutkan Allah dalam alquran dan Rasulullah dalam assunnah . di antara keutamaannya adalah :
Tauhid memberikan rasa aman dari berbagai macam perasaan takut pada hari kiamat serta menunjukkan kepada jalan yang lurus di dunia . Allah Ta’ala berfirman :
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ألئك لهم الأمن و هم مهتدون 
Artinya : “ orang orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan syirik , mereka itulah orang orang yang mendapat rasa aman dan mereka itulah orang orang yang mendapat petunjuk “
(QS.Al an’am : 82)
Tauhid merupakan faktor yang menghantarkan ke surga.
عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرريك له و أن محمد عبده و رسوله و أن عيسى عبده و رسوله و كلمته ألقاها إلى مريم و روح منه و الجنة حق و النار حق أدحله الجنة على ما كان من العمل ( رواه البخاري و مسلم)
Artinya : “ dari Ubadah bin Shomit ia berkata : rasulullah bersabda : “ barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang haq melainkan Allah semata tidak ada sekutu bagi Nya dan bahwasanya Muhammad hamba Nya dan utusan Nya , dan bahwasanya Isa hamba Allah dan utusan Nya , dan perkataan yang Dia sampaikan kepada Mrayam dan ruh yang diciptakan Nya , dan bahwasanya surge itu benar dan neraka itu benar , maka Allah memasukkannya ke dalam surge sesuai amalannya “
(HR.Bukhari dan Muslim)
Syaikh Sholih Al Fauzan mengatakan : “di dalam hadist ini terdapat dalil yang jelas tentang keutamaan tauhid dan bahwa ia merupakan factor yang menyebabkan masuk surge.” 
Tauhid merupakan faktor yang menyelamatkan dari neraka jika diucapkan dengan ikhlas , serta diamalkan kandungannya dan hak haknya , berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Itban bin malik :
فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغى بذالك وجه الله (رواه البخاري و مسلم)
Artinya : “ sebab sesungguhnya Allah menghalangi neraka menyentuh orang orang yang mengucapkan la ilaha illallah seraya mengharap wajah Allah (ikhlas dari hatinya) dengan hal tersebut .” ( HR.Bukhari dan Muslim)
Syaikh Sholih Al Fauzan mengatakan : “ di dalam hadist ini terdapat dalil yang jelas tentang keutamaan tauhid dan bahwa ia menyelamatkan orang yang mengucapkannya dengan ikhlas serta mengamalkannya secara zhohir dan batin dari neraka .”
Tauhid merupakan factor yang menyebabkan dihapusnya kesalahan dan diampuninya dosa sebanyak dan sebesar apapun kesalahan dan dosa tersebut selama tidak bebuat syirik .
عن أنس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قل تعالى : يا بني آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة
(رواه الترمذي و أحمد و الدارمي و صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي :3540)
Artinya : “ dari Anas bin Malik ia berkata : “ aku mendengar rasulullah bersabda : “ Allah berfirman :” wahai anak Adam , jika engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi kemudian engkau menjumpai Ku dalam keadaan tidak menyekutukan suatu apapun dengan Ku , niscaya Aku mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula .”
(HR.Tirmidzi , Ahmad , Ad darimi , dan dishohihkan oleh Albani dalam shohih sunan tirmidzi : 3540)
Tauhid menyelamatkan dari keadaan kekal di neraka , berdasarkan sabda nabi dari hadist Anas yang panjang tentang syafaat :
فيقال : يا محمد ارفع رأسك و قل تسمع و سل تعط و اشفع تشفع فأقول : يا رب ائذن لي فيمن قال : لا إله إلا الله فيقول : و عزتي و جلالي و كبريائي و عظمتي لأخرجن منها من قال : لا إله إلا الله
( رواه البخاري و ملسلم)
Artinya : kemudian dikatakan : “ wahai Muhammad ! angkatlah kepalamu , katakanlah niscaya ucapanmu didengar , mintalah niscaya permintaanmu dipenuhi , dan berilah syafaat niscaya syafaatmu diterima . maka aku berkata : wahai Rabbku , izinkanlah aku memberikan syafaat kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah , maka Allah berfirman : “ dan demi keperkasaan Ku , kemuliaan Ku , dan keagungan Ku , Aku psti mengeluarkan darinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah.”
(HR.Bukhari dan Muslim)

(Insyaalloh bersambung......)
Sumber Gambar: https://pbs.twimg.com/profile_images/535521482248441856/wI4Mc8l8.jpeg

Share this:

Posting Komentar


Arsip Informasi

 
Copyright © 2014 "AL-ISTIQOMAH ALA SUNNAH". Designed by OddThemes | Distributed By Gooyaabi Templates
" Ahlan Wasahlan Di Website Dakwah Yayasan Al-Istiqomah Ala-Sunnah "